Pobočka Štěpánkovice

V blízkých Štěpánkovicích vyučujeme v budově ZŠ hru na klavír. Zájemci o další nástroje nebo obory dojíždějí do Kravař nebo jiných poboček, ve Štěpánkovicích však mohou navštěvovat hudební nauku a nově také předmět Sborová dílna.

Adresa pobočky:

Zahradní 10, Štěpánkovice

Vyučující na pobočce:

Mgr. Anna Tošerová
klavír, sborový zpěv

BcA. Andrea Hurníková
flétna, hudební nauka

 

Pobočka Kobeřice

Tato pobočka je největší pobočkou ZUŠ. Ve třídách místní ZŠ vyučujeme hru na klavír, kytaru a housle, dále také sölový zpěv, sborový zpěv a hudební nauku. Působí zde pěvecký sbor Kopretinky,  jehož členy jsou nejmladší žáci, někteří i předškolního věku. Kromě účinkování žáků na společných akcích školy pořádá pobočka své samostatné veřejné koncerty i výchovné koncerty pro žáky ZŠ.

Adresa pobočky:

Školní 568, Kobeřice

Vyučující na pobočce:

Lýdie Hanslíková
zpěv, klavír

MgA. Magdalena Kreis
klavír, hudební nauka

Mgr. Eva Marečková
housle

Michal Solný
kytara

Mgr. Anna Tošerová
klavír

 

Pobočka Bolatice

Pobočka s dlouholetou tradicí již z období, kdy byla součástí hlučínské ZUŠ. Výuka probíhá v prostorách ZŠ, kde jsou pro pobočku vyčleněny 2 samostatné třídy pro výuku klavíru, keyboardu, akordeonu a zobcové flétny. V dalších třídách probíhá výuka kytary, hudební nauky a souborové hry. Pro veřejná vystoupení žáků je pravidelně využíván i místní kostel sv. Stanislava a kulturní dům.

Adresa pobočky:

Školní 9, Bolatice

Vyučující na pobočce:

Dita Dubná
kytara

Dana Legutová
klavír, zobcová flétna

Helena Prasková
keyboard, akordeon, zobcová flétna

MgA. Magdalena Kreis
klavír

MgA. Tomáš Stýblo
zobcová flétna, příčná flétna

Mgr. Věra Plurová
klavír

 

Pobočka Strahovice

Na této pobočce v současné době výuka neprobíhá.

Adresa pobočky:

Strahovice 44, Strahovice